Bulgaristan Nüfusu

Bulgaristan Nüfusu 2011 yılı resmi verilerine göre 7.351.234 kişidir. Bundan önce 2001 yılında yapılan resmi nüfus sayımında Bulgaristan’ın nüfusu 7.932.984 kişiydi. Bu verilere dayanarak nüfus yaklaşık olarak 10 yıl içerisinde 600 bin kişi azalmıştır. 

Bulgaristan Nüfusunun İstatistiksel Verileri

Bulgaristan nüfusunun %71.4’ü kentsel, %28.6’sı ise kırsal kesimde yaşamaktadır.  Nüfusun doğal artış oranı  -? 3.5 ‘dur. Doğurganlık oranı ? 10.7 iken ölüm oranı ? 14.2 dir.

Bulgaristan Nüfusunun Yaş Aralığına Göre Dağılımları

0-17 yaş aralığı : 1 172 208

18-64 yaş aralığı : 4 789 967

65+ yaş : 1 389 059

Toplam : 7 351 234

Kadın Erkek Nüfus Dağılımları

Erkek : 3 580 337

Kadın : 3 770 897

Bu verilere dayanarak Bulgaristan’daki kadın nüfusunun erkek nüfusundan yaklaşık olarak 200 bin kişi fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kaynak : Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu 2011 yılı verileri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir